Voorbereidende werkzaamheden transformatorstation corona-proof gestart

Delen via:   
07 / 04 / 2020

Maandag 23 maart zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het transformatorstation project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aan de Tussenwijkweg 2 in Wijk aan Zee. Samen met aannemer KWS Infra is TenneT aan de slag gegaan. TenneT bouwleider Conno Weijers is daar elke werkdag aanwezig om de werkzaamheden te begeleiden. Conno heeft jarenlange ervaring als directievoerder/toezichthouder of (hoofd-) uitvoerder op Grond-Weg-Waterbouwprojecten. Hij komt uit de buurt; hij is geboren en getogen in Limmen en kent de regio op zijn duimpje.

Conno Weijers – bouwleider TenneT

Corona-proof werken

Aan het woord is Conno: "De start van deze werkzaamheden was best bijzonder. Werkzaamheden starten altijd met een "kick-off", waarin we bespreken hoe we de dingen gaan aanpakken. In dit geval ging dat natuurlijk ook over de bijzondere omstandigheden waarin we dat doen, nu met corona. Samen met de aannemer hebben we daar heel goed over nagedacht; zo is er een wasbak met desinfectie. Samen met het eco-toilet worden deze vaker geleegd en schoongemaakt. Uiteraard houden we 1,5 meter afstand. En ja, ook tijdens het schaften! Als er teveel mensen zijn en 1,5 meter niet kan worden gehaald in de schaftwagen, dan schaften we in twee ploegen of we eten onze boterhammen in de eigen auto."

Over de werkzaamheden

Conno vertelt verder: "We hebben al behoorlijk wat gedaan: zo is de Tussenwijkweg verbreed en tijdelijk met rijplaten afgedekt. In juni wordt de gehele weg opnieuw geasfalteerd. Verder is de asfaltverharding opgebroken en afgevoerd en zijn wortels en groen verwijderd op het terrein. De komende tijd wordt de onderliggende zandlaag ontgraven en door een grondzeef gehaald. Het zand wordt gebruikt als basis voor het transformatorstation en de bouwwegen. Om stuif- en stofoverlast te beperken voor omwonenden en voorbijrijdend en -wandelend verkeer op de Zeestraat wordt een waterwagen ingezet.

De verkeerssituatie wordt door de aannemer en TenneT goed in de gaten gehouden. Er zijn diverse verkeersborden geplaatst en een waarschuwingssysteem voor het (bouw)verkeer dat vanuit de Tussenwijkweg de Zeestraat wil oprijden. Het is belangrijk dat iedereen de weg veilig kan blijven gebruiken. Gemiddeld rijden twee vrachtwagens per uur om asfalt en grond af te voeren, wat neerkomt op acht tot tien vrachtwagens per dag. De verwachting is dat dat de komende tijd zo blijft.

Werkzaamheden

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.