Voortgang onderzoek niet gesprongen explosieven op strand Heemskerk

Delen via:   
10 / 03 / 2021

In opdracht van TenneT heeft het bedrijf Next Geosolutions op 4 maart de strandwerkzaamheden voor het onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE’s) na de vrieskou hervat. Het onderzoek naar de NGE’s uit WOII is nodig om de aanleg van de zeekabels, de realisatie van de transformatorstations op zee en de boringen vanaf het strand zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Graafwerkzaamheden
Voor de werkzaamheden is een deel van het strand van Heemskerk (bij het paviljoen Noorderbad in Wijk aan Zee) afgezet met hekwerk om strandgangers op veilige afstand te houden. Op onderstaande foto staat het gebied waar Next Geosolutions haar onderzoek uitvoert. De rode stippen geven aan waar mogelijke NGE's liggen. Met behulp van een graafmachine wordt vastgesteld om wat voor objecten het gaat.

Meer weten?
De werkzaamheden duren tot uiterlijk eind maart. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Richard Koenders, omgevingsmanager TenneT. Richard is bereikbaar via Richard.Koenders@tennet.eu of 06 – 2295 4722.

Graafmachine op het strand voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Foto door Jorrit 't Hoen. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.