Vrijwilligers oogsten bijna 2.000 zaailingen in hoek Wijkeroogpark

Delen via:   
10 / 01 / 2022

In Velsen-Noord vond afgelopen zaterdag een bijzondere reddingsoperatie plaats. Om jong groen uit het Wijkeroogpark elders een tweede leven te geven, sloegen vrijwilligers van ‘Meer Bomen Nu’, een groepje Velsenaren, lokale politici en TenneT de handen ineen. Samen oogstten zij 1.959 jonge boompjes en struiken, waarvan de helft binnenkort gebruikt wordt voor de renovatie van de groenstrook langs de Pontweg.

De oogstdag vond plaats in de hoek van het park die tegen de Beverwijkse industrie aanligt. Daar start aannemer NRG deze week met de voorbereidingen voor de inrichting van een tijdelijk werkterrein. Dit is nodig voor de aanleg van de elektriciteitskabels waarmee we de windparken voor de kust aansluiten op het landelijke hoogspanningsnet. In 2023 wordt via deze verbinding groene stroom van zee beschikbaar gemaakt voor het gebruik door industrie en huishoudens.

Tipgever D66 raadslid Joanne van der Zanden samen met haar D66 collega Marc Hillenbrink kwamen zaterdag 8 januari ook helpen.  Foto: Chris Pennarts

De oogstdag vond plaats in de hoek van het park die tegen de Beverwijkse industrie aanligt. Daar start aannemer NRG deze week met de voorbereidingen voor de inrichting van een tijdelijk werkterrein. Dit is nodig voor de aanleg van de elektriciteitskabels waarmee we de windparken voor de kust aansluiten op het landelijke hoogspanningsnet. In 2023 wordt via deze verbinding groene stroom van zee beschikbaar gemaakt voor het gebruik door industrie en huishoudens.

Uitgraven + verzamelen

Van een ‘bedreiging voor het groen’ samen een ‘mooie kans’ maken. Vanuit die gedachte ging dit weekend in Velsen-Noord talloze malen de schop de grond in. Jonge boompjes en struiken, die nu nog niet veel meer zijn dan dunne sprieten tussen knie en heuphoogte, werden door de vrijwilligers zorgvuldig uitgegraven en verzameld. Vervolgens werd het jonge groen herkend, geregistreerd, geknipt en gebundeld door één van de aanwezige deskundigen van ‘Meer Bomen Nu’.

Lokale struikrovers

De samenwerking met de landelijke campagne ‘Meer Bomen Nu’  komt voort uit een idee van de lokale D66-fractie. Tijdens een commissievergadering dacht raadslid Joanna van der Zanden hardop na over de mogelijkheid om het bestaande groen met hulp van ‘lokale struikrovers’ te behouden voor Velsen-Noord. Door deze tip kwam TenneT uiteindelijk in contact met Hanneke van Ormondt van ‘Meer Bomen Nu’.

Hanneke van Ormondt, projectleider van de campagne Meerbomen.nu van Urgenda. Foto: Chris Pennarts

Meer Bomen Nu

“Samen met terreinbeheerders geven we overtallige zaailingen uit natuurgebieden via ‘Meer Bomen Nu’ de kans elders op te groeien”, vertelt Hanneke. “Dit is een effectieve manier om het bomenbestand snel uit te breiden en daarmee extra CO2 op te vangen. We zijn enorm blij met de actie vanuit Velsen en TenneT. Zo’n dag laat zien wat je kunt bereiken als je er samen voor gaat.”

‘Voor mij is dit opnieuw een bewijs dat de nauwe samenwerking met de omgeving tot zeer mooie oplossingen kan leiden. Als je samen ergens in gelooft, dan kan er gewoon heel veel’

Langs de Pontweg

In aanloop naar de oogstdag gaf de gemeente Velsen al aan ongeveer 1.000 zaailingen te kunnen gebruiken bij de renovatie van het groen langs de Pontweg . “De andere helft van de oogst wordt herplant in Weesp en Schagen”, zo laat stakeholdersmanager Manon Raats namens TenneT weten.

Met de omgeving

“Door de prima afstemming tussen Meer Bomen Nu, de bewoners uit de klankbordgroep Velsen-Noord, de gemeente en TenneT hebben we deze geweldige kans met elkaar kunnen verzilveren”, aldus Manon. “Dit bewijst opnieuw dat de nauwe samenwerking met de omgeving tot zeer mooie oplossingen kan leiden. Als je samen ergens in gelooft, dan kan er gewoon heel veel.”

Een deel van de 2.000 zaailingen, die door de medewerkers van de gemeenten Velsen, Schagen en Weesp, zaterdag werden opgehaald. Foto: Chris Pennarts

Compenseren

Na de werkzaamheden wordt het terrein later dit jaar weer hersteld en zal opnieuw vergroening plaatsvinden. Alleen op de plek waar de kabelverbinding in de bodem ligt, kan geen diep-wortelende beplanting terugkomen. Manon: “Met de omgeving zullen we ook daarvoor een nieuw en passend eindplaatje uitwerken en kijken waar we het weg gehaald groen en bomen in de buurt kunnen compenseren.”

Een deel van de vrijwilligers, waaronder de jongste vrijwilliger Veerle,  actief aan de slag op zaterdagochtend 8 januari. Foto's: Chris Pennarts

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.