Zand boringen voor aanleg elektriciteitskabels wordt ‘drager voor duurzame toekomst’

Delen via:   
05 / 08 / 2021

Een zelfvoorzienend restaurant, kleinschalige camping, biologische landbouw, pluktuin, wijngaard en vogelweide. In de polders tussen Beverwijk en Assendelft wordt hard gewerkt aan de realisatie van Landgoed Rorik. Daarbij maken de initiatiefnemers onder andere gebruik van het zand dat vrijkomt bij de ondergrondse boringen voor de elektriciteitskabels van TenneT. Mark de Bruijn vertelt namens aannemer NRG hoe een deel van onze oude zeebodem verder gaat als ‘drager voor een duurzame toekomst in het gebied. 

Hergebruik
In het voormalige recreatieve uitloopgebied De Buitenlanden ontwikkelt een team van ondernemers een nieuw landbouw- en recreatiemodel waarin duurzaamheid, circulariteit en gemeenschapszin centraal staan. “Het hergebruiken van materialen is in deze opzet een belangrijk uitgangspunt”, aldus Mark. “Om die reden zijn we ook met elkaar in contact gekomen. Zij gebruiken het zand dat vrijkomt bij onze ondergrondse boringen als onderlaag voor de tiny houses op het landgoed.”

Oude zeebodem
Voor het aanleggen van de mantelbuizen waarin straks de elektriciteitskabels voor de windparken op zee komen te liggen, voert NRG ondergrondse horizontaal gestuurde boringen uit op een diepte van zo’n 30 meter. “Dan kom je uit op de oude zeebodem uit het geologische tijdvak Atlanticum/Holoceen. Zo’n 8.000 jaar geleden lag de zeespiegel in Noordwest-Europa nog ruim twintig meter lager dan nu. Rond die tijd was het zeewaterpeil net zo ver gestegen dat Groot-Brittannië weer een eiland was geworden. Die periode is enorm belangrijk geweest voor de vorming van ons huidige landschap.”

Ophoogzand
Na duizenden jaren op een diepte van zo’n dertig meter te hebben gelegen, gaat die oude zeebodem nu opnieuw een rol spelen in het landschap. Mark: “Het zand op die diepte is volledig schoon. Maar omdat we voor het in stand houden van de boorgang tijdens werkzaamheden het klei-watermengsel bentoniet gebruiken, kun je het daarna niet meer gebruiken voor bouwconstructies. Als ophoogzand is het echter uitermate geschikt.”

Electrische boormachine waarmee NRG de horizontaal gestuurde boringen uitvoert. Foto Chris Pennarts

Duurzaam en lokaal
Het natuurproduct bentoniet wint NRG tijdens de boringen op de werkterreinen direct terug met een scheidingsinstallatie voor hergebruik. Mark: “Maar er blijft toch altijd een kleine fractie achter in het zand. Nadat het zand officieel gekeurd is, kunnen we het afvoeren. Zo is er inmiddels 2.500 kuub zand uit de boorgangen naar het landgoed gebracht. De rest van het vrijkomende zand wordt door PWN hergebruikt bij natuurontwikkeling in het Noordhollands duingebied.”

Scheidingsmateriaal bentoniet. Foto Chris Pennarts

Actief aanhaken
Naast duurzaam en lokaal hergebruik vindt Mark het meedenken vanuit de omgeving enorm inspirerend. “Het is geweldig om te zien dat er bij het aanleggen van het net voor de groene stroom vanaf zee actief wordt aangehaakt door de omgeving om verspilling tegen te gaan. Voor zowel TenneT als NRG is het mooi om op die manier de samenwerking met lokale partijen aan te gaan.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.