Zitting Raad van State

Delen via:   
07 / 02 / 2020

Op woensdag 5 februari vond de zitting plaats over het rijksinpassingsplan 'Net op zee Hollandse Kust noord' en Hollandse Kust west Alpha'. Dit plan is door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Het rijksinpassingsplan maakt de aansluiting mogelijk van het windpark Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet. Daarvoor worden ondergrondse hoogspanningskabels aangelegd naar een nieuw te bouwen transformatorstation aan de Zeestraat en verder naar het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk langs de A9. De zitting ging ook over de natuurvergunning die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verleend voor het project en over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk heeft verleend voor het nieuwe transformatorstation aan de Tussenwijkweg in Wijk aan Zee. 

De stichtingen Dorpsraad Wijk aan Zee, Milieuherstel Wijk aan Zee en Administratiekantoor Landhuis "Tusschenwijck" komen tegen deze besluiten in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen aantasting van beschermde natuurgebieden in de omgeving, onder meer door stikstof. Verder zijn er volgens hen betere alternatieven voor deze hoogspanningsverbinding. Daarnaast zijn de stichtingen bang voor overlast voor de inwoners van Wijk aan Zee, met name door het geluid van het nieuwe transformatorstation. Een vierde beroep was eerder door de rechter ongegrond verklaard. 

Alle partijen hebben een pleidooi gehouden en vragen van de rechtbank beantwoord. De rechter heeft aangegeven te streven naar uitspraak over 6 weken, maar dit wordt waarschijnlijk 12 weken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.