Hoe worden de milieueffecten onderzocht van de windparken en de netaansluiting?

Dat gebeurt vooraf via zogenaamde milieueffectrapportages (MER) die worden getoetst door een onafhankelijke commissie. Er worden aparte milieueffectrapportages gemaakt voor de kavels met de winturbines en voor het net op zee.