Mag mijn strandhuisje blijven staan tijdens de werkzaamheden? En er na?

Delen via:   

De verbinding voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) wordt middels diepe boringen aangelegd. Er wordt ook onder de duinen door geboord, waarbij de strook waarop de strandhuisjes staan gekruist wordt. Bij het uitwerken van de plannen is er voor gekozen om de boringen onder de kleine huurhuisjes door te laten lopen en niet onder de seizoensplekken. De kleine huurhuisjes worden daarbij geclusterd in één strook. Voor deze aanpak is gekozen omdat de kleine huurhuisjes een korter seizoen kennen. Op deze manier probeert TenneT de hinder zoveel als mogelijk te beperken. De exacte locatie van de kleine huurhuisjes en de seizoensplekken is hierbij nog niet bekend.  Dit hangt onder andere af van de exacte locatie en omvang van het werkterrein. De locatie van de huurhuisjes wordt nader bepaald in overleg met de aannemer, de strandexploitant en de gemeente Heemskerk. In ieder geval kunnen alle huisjes tijdens de bouwperiode ten alle tijden gebruikt worden.

Het is nog niet zeker in welk jaargetijde de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het streven is om dit zoveel mogelijk buiten het toeristenseizoen te laten plaats vinden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.