Waarom is een netaansluiting met wisselstroom gunstiger dan een met gelijkstroom?

Het hele Europese elektriciteitssysteem is – van energiecentrale tot stopcontact – gebaseerd op het principe van wisselstroom. Gelijkstroom wordt in Europa in hoofdzaak in twee situaties toegepast: bij het verbinden van twee netten met een verschillende frequentie en bij zeekabelverbindingen langer dan 100 kilometer. Gelijkstroom kent minder transportverliezen dan wisselstroomkabels die grotere afstanden overbruggen dan 100 kilometer.

(Interessante achtergrondinformatie: lees de Wikipedia-informatie over ‘de oorlog van de stromen')