Wie heeft bepaald waar windenergiegebied Hollandse Kust (noord) komt te liggen?

De overheid wijst de locaties aan waar nieuwe windparken gebouwd mogen worden. De gebieden voor de windparken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan en worden verder ingevuld via zogenoemde kavelbesluiten. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu beslissen hierover.