Waar ligt de netaansluiting Hollandse Kust (noord)?

Het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt ongeveer 18,5 kilometer vanaf de kust, ter hoogte van Alkmaar. Het is nog niet bekend hoe de netverbinding vanaf het platform op zee precies loopt en waar die aan land komt.

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een van de drie gebieden die de overheid heeft aangewezen om nieuwe windparken te bouwen. De andere gebieden liggen voor de kust van Walcheren (ter hoogte van Domburg) en Zuid-Holland (ter hoogte van Den Haag).