Waar ligt de netaansluiting Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)?

Delen via:   

Het windpark Hollandse Kust (noord) ligt ongeveer 18,5 kilometer uit de kust. Hollandse Kust (west Alpha) ligt op circa 50 kilometer uit de kust. Het kabeltracé loopt vanaf het platform in Hollandse Kust (noord) via één route naar de kust.

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Ten noorden van Wijk aan Zee komen de kabels aan land waarna ze via een zo kort mogelijke route door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen op het hoogspanningsstation in Beverwijk worden aangesloten. Het tracé op land wordt volledig geboord en komt dus ondergronds te liggen. De kabels hebben een maximale lengte van circa 1.200 meter, waarna ze aan een nieuwe set kabels verbonden worden. Deze verbindingspunten komen ook ondergronds te liggen. 

Het transformatorstation komt op een terrein grenzend aan Tata Steel, langs de Zeestraat (Beverwijk). 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.