Door de kustwering

Als de zeekabels aan land komen kan dit via de kustwering gaan (duinen, dijken). Het is nog niet bekend of dit het geval zal zijn en met welke techniek dit kan worden uitgevoerd. Daarbij mag de bescherming tegen hoog water uiteraard niet in het geding komen. Daarom heeft TenneT nauw overleg met Rijkswaterstaat en de betrokken waterschappen, die erop toezien dat de verbinding en de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.