Net en projecten/netwerk

Hier kunt u een kaart downloaden van het Nederlandse hoogspanningsnet. Het hoogspanningsnet omvat alle elektriciteitsverbindingen van 110 kV en hoger, waaronder de hoogspanningsverbindingen die TenneT in beheer heeft.