Tracéalternatieven

Dit zijn de vier meest kansrijke tracéalternatieven na trechtering:

  • tracéalternatief 1, aanlanding bij Egmond aan Zee, naar hoogspanningsstation Beverwijk (via een nieuw te bouwen transformatorstation in de omgeving van het 380kV hoogspanningsstation in Beverwijk);
  • tracéalternatief 3, aanlanding bij Wijk aan Zee, naar hoogspanningsstation Beverwijk (via een nieuw te bouwen transformatorstation in de omgeving van het 380kV hoogspanningsstation in Beverwijk);
  • tracéalternatief 4, door het Noordzeekanaal, naar hoogspanningsstation Beverwijk (via een 
  • nieuw te bouwen transformatorstation in de omgeving van het 380kV hoogspanningsstation in Beverwijk);
  • tracéalternatief 5, door het Noordzeekanaal naar hoogspanningsstation Vijfhuizen (via een nieuw te bouwen transformatorstation in de omgeving van het 380kV hoogspanningsstation Vijfhuizen).