Veiligheids- en onderhoudszones

Rond het platform, de kabels en het transformatorstation gelden bepaalde veiligheids- en onderhoudszones, zowel op zee als op land.

Op zee

Rond het platform en de kabels gelden veiligheids- en onderhoudszones van 500 meter. De kabels liggen idealiter 200 meter uit elkaar. Dat betekent dat de totale ‘corridor’ op zee 1200 meter bedraagt. Daar gelden beperkingen voor bodemgebruik, zoals zandwinning en de bouw van objecten. Voor de scheepvaart hebben deze zones niet of zeer beperkte invloed als de kabels en het platform eenmaal zijn aangelegd. De kabels komen in de zeebodem te liggen. Schepen mogen gewoon varen over de onderhoudszones van de kabels; ze mogen er alleen niet ankeren.

Op land

Het tracé is nog niet bekend. De verbinding op land loopt ondergronds. Bij ondergrondse verbindingen is het uitgangspunt dat landbouwactiviteiten gewoon mogelijk zijn (behalve diepwortelende gewassen). Er mag echter niet boven de kabels gebouwd worden. Ook moet TenneT over deze grond kunnen beschikken voor de aanleg en het onderhoud van de verbinding. Dat wordt vastgelegd in een zogenoemde zakelijk recht overeenkomst. Daarnaast is tijdens de aanleg een werkstrook nodig voor grondopslag, rijplaten, uitleg van de mantelbuizen bij boringen et cetera. Grondeigenaren worden daarvoor gecompenseerd.

Werkzaamheden in de buurt van hoogspanningsverbindingen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom moet iedereen die werkzaamheden verricht in de buurt van een hoogspanningsverbinding vooraf schriftelijk toestemming vragen aan TenneT.