Wat is het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)?

Delen via:   

De windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) hebben beide een vermogen van 700 Megawatt. Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als  1,4 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd. Dit net op zee is de totale netverbinding vanaf de windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) naar het landelijke hoogspanningsnet en bestaat uit een deel op zee en een deel op land, tot aan de het hoogspanningsstation in Beverwijk, dat deel uitmaakt van de Noordring 380 kV.

Zo werkt de netaansluiting Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

De windparken worden via het net op zee met ondergrondse kabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via een aantal opeenvolgende boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Twee platforms op zee: één voor Hollandse Kust (noord) en één voor Hollandse Kust (west Alpha). Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en hier wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt (kV) naar 220 kV;
  • Twee 220 kV-kabelsystemen per platform op zee naar het transformatorstation, dus in totaal vier kabelsystemen. De kabels volgen dezelfde route en komen aan land ten noorden van Wijk aan Zee in de gemeente Heemskerk. De aansluiting van Hollandse Kust (noord) biedt de mogelijkheid om relatief eenvoudig via dezelfde route het tweede windpark Hollandse kust (west Alpha) aan te sluiten;
  • Een nieuw transformatorstation voor het transformeren van 220 kV-wisselstroom naar 380 kV-wisselstroom. Dit transformatorstation wordt zo ingericht dat hier in de toekomst mogelijk een derde windpark op kan aansluiten en dat het kan worden omgebouwd tot hoogspanningsstation; 
  • Maximaal vier ondergrondse 380 kV-kabelsystemen van het transformatorstation naar het hoogspanningstation Beverwijk om daar aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. 
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.