Het transformatorstation
Delen via:   

Voor het project wordt een nieuw transformatorstation gebouwd. Hier wordt de 220 kV-wisselstroom getransformeerd naar de 380 kV-wisselstroom waarop het landelijk hoogspanningsnet bedreven wordt. Vanwege technische redenen is de maximale afstand tussen het transformatorstation en de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet ongeveer 6 kilometer. Er is een locatie voor het transformatorstation gevonden in de omgeving van Tata Steel. 

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bedraagt circa 11 hectare. In de toekomst komt hier mogelijk een aantal hectare bij voor de aansluiting van een derde windpark. De hoogte van de installaties is ongeveer 13 meter met een aantal bliksemafleiders van 24 meter.