Het transformatorstation

Delen via:   

In Beverwijk is aan de Zeestraat een nieuw transformatorstation gepland. Deze dient voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). De benodigde oppervlakte voor dit transformatorstation is ruim 11 hectare. Voor het aansluiten van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op het elektriciteitsnetwerk wordt dit transformatorstation uitgebreid met ongeveer 2 hectare. De totale oppervlakte van het transformatorstation wordt ongeveer 13,3 hectare.

Het transformeren van windenergie
Het transformatorstation is een hoogspanningsstation. Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. We kunnen ons hoogspanningsnet vergelijken met het wegennet. De hoogspanningslijnen van 220 en 380 kilovolt (kV) vormen de snelwegen van het elektriciteitsnetwerk, om grote afstanden te overbruggen.

Bij het transport van elektriciteit geldt: hoe hoger de spanning, hoe geringer het verlies. Om elektriciteit efficiƫnt te transporteren over grote afstanden wordt deze dus op of in de buurt van de plaats van opwekking naar een zo hoog mogelijke spanning getransformeerd. Dat gebeurt met transformatoren. Het transformatorstation in Beverwijk zal de windenergie van de drie windparken transformeren naar een voltage van 380 kV, zodat het direct kan worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnetwerk.

Hoe ziet het transformatorstation er uit?
Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De uitbreiding van het transformatorstation bestaat onder andere uit transformatoren, compensatiespoelen, filters en schakelvelden. De hoogte van de installaties is ongeveer 13 meter, met een aantal bliksemafleiders van 24 meter hoogte.

Geluid
Een deel van de bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee maakt zich zorgen over mogelijke geluidsoverlast vanwege het transformatorstation. TenneT heeft toegezegd extra geluidsmaatregelen te nemen om geluidsoverlast door (laagfrequent) geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Deze extra geluidsmaatregelen zijn inmiddels in de vergunning van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) opgenomen en gelden als uitgangspunt voor het ontwerp van Hollandse Kust (west Beta). Meer informatie over het geluid van het transformatorstation en over de extra geluidsmaatregelen vindt u onder deze link.

Meer informatie over transformatorstations
Wilt u meer algemene informatie over hoogspanning en transformatorstations?

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.