Zo werkt de netaansluiting Hollandse Kust (noord)

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (noord) gaat het om het transport van de opgewekte energie van twee windparken, met een capaciteit van 700 megawatt (MW).

De netaansluiting bestaat uit een door TenneT te bouwen platform op zee met vanaf het platform twee 220kV kabels met wisselstroom, naar een nieuw te bouwen transformatorstation op het vasteland. In het transformatorstation wordt de stroom getransformeerd van 220kV naar 380kV en vervolgens wordt die stroom aangesloten op de Randstad 380 kV Noordring, die deel uitmaakt van het landelijke hoogspanningsnet. De kabels komen in de zeebodem en vanaf de kust ondergronds op land te liggen. Het tracé is nog niet bepaald.