Planning

De aanleg van een elektriciteitsaansluiting op zee is een omvangrijk project dat meerdere jaren duurt. De planning is dat de netaansluiting Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik kan worden genomen. Dit is ambitieus maar lijkt haalbaar.

Wie de windparken op zee gaat bouwen wordt bepaald door de overheid. Dat gebeurt via een zogenoemde tender. Voor Hollandse Kust (noord) is die tender voorzien in 2019.