Belangrijke mijlpaal: bekend wat we gaan onderzoeken

Delen via:   
07 / 06 / 2019

Vanaf vandaag ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. In dit document staat welke kabelroutes onderzocht gaan worden en hoe we dat gaat doen. Iedereen die dat wil kan hierop een zienswijze indienen.

Begin 2019 is de procedure gestart voor het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) gestart. De Kennisgeving met het voornemen voor het project en het voorstel voor participatie zijn gepubliceerd. Daarop zijn reacties gekomen. Ook is er informatie opgehaald in werksessies met belanghebbende organisaties en vertegenwoordigers van bewonersgroepen. Al deze informatie is gebruikt om de route-alternatieven voor de kabel te ontwikkelen en vast te stellen wat we gaan onderzoeken. Dit heet het beoordelingskader. Dit staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

U kunt reageren op de concept-NRD

De concept-NRD ligt vanaf 7 juni tot en met 18 juli ter inzage. Iedereen heeft gedurende deze 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Waar kunt u de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau vinden?

Een gedrukte versie kunt u tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
  • Gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
  • Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

Een digitale interactieve versie kunt u openen via onderstaande link.

De concept NRD is ook als pdf te downloaden.

Gelijktijdig met de ter inzage legging van de concept-NRD worden ook de volgende documenten gepubliceerd:

  • Reactienota: document waarin antwoord wordt gegeven op de reacties op het voornemen en voorstel voor participatie
  • Geactualiseerd participatieplan

Informatieavonden 

Op 20 en 25 juni organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT openbare informatieavonden over het project:

  • 20 juni, Dorpshuis De Moriaan, Wijk aan Zee
  • 25 juni, Kennemertheater, Beverwijk

De informatieavonden zijn te bezoeken tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.