Denk mee over de ontwikkeling van de netaansluiting Hollandse Kust (west Beta)

Delen via:   
20 / 02 / 2019

Het voornemen voor de realisatie van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk ligt vanaf vrijdag 22 februari ter inzage.
Wilt u meedenken aan de uitwerking van de plannen? Dat kan.

Het ministerie van EZK en TenneT nodigen u hierbij van harte uit mee te denken over de plannen voor deze nieuwe verbinding die groene stroom van windpark Hollandse Kust (west Beta) aan land brengt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. Bijvoorbeeld bij het bepalen welke alternatieve kabeltracés van het platform op zee tot aan het transformatorstation onderzocht moeten worden.

Hoe kunt u meedenken en reageren?

Op 21 februari is het voornemen voor uitvoering van het project in de Staatscourant gepubliceerd. Het ministerie van EZK nodigt u uit om van 22 februari 2019 tot en met 4 april 2019 te reageren op het voornemen voor het project ‘Net op zee Hollandse Kust (west Beta)’ en het bijbehorende voorstel voor participatie. U kunt deze stukken digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning) of op papier tijdens reguliere openingstijden bij de gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk.
U kunt als volgt reageren:

  • Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ Hollandse Kust (west Beta).
  • Per post door een reactie te sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt NOZ Hollandse Kust (west Beta), Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.
  • Mondeling: dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.