Extra geluidsmaatregelen via wijzingsprocedure

Delen via:   
02 / 05 / 2019

Voor het bouwen van het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee heeft TenneT een Omgevingsvergunning gekregen. Deze ligt vanaf 10 mei voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Beverwijk. Belangrijk te weten is dat in deze vergunning de extra toegezegde maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan, niet zijn opgenomen. Dat komt omdat aanpassing van de voorliggende vergunning een half jaar vertraging in de procedure zou betekenen. Zodra deze vergunning op 21 juni definitief is, start TenneT een wijzigingsprocedure om de extra geluidsmaatregelen mogelijk te maken.

Extra maatregelen

In de bewonersbrief van begin april staan die extra maatregelen beschreven. De transformatoren zullen vier wanden en een dak krijgen. De compensatiespoelen worden omsloten door vier wanden. De wanden rond de transformatoren en compensatiespoelen krijgen aan de binnenkant een bekleding van geluidsabsorberende materiaal.

Zonder deze extra maatregen voldeed het ontwerp voor het station al aan de toegestane geluidsnorm. Op basis van de geluidberekeningen met extra maatregelen is het aannemelijk dat het geluid van het transformatorstation in Wijk aan Zee en Beverwijk West niet meer waarneembaar is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.