Graafwerk gestart naar niet gesprongen explosieven bij strand Noorderbad voor project Hollandse Kust noord

Delen via:   
22 / 01 / 2021

In opdracht van TenneT onderzoekt het bedrijf Next Geosolutions het strand van Heemskerk bij het Noorderbad (Wijk aan Zee) op niet gesprongen explosieven (NGE’s) voor de projecten Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Hiervoor is een deel van het strand afgezet met hekwerk om strandgangers op veilige afstand te houden. Het onderzoek naar de NGE’s is nodig om de aanleg van de zeekabels, de realisatie van de transformatorstations op zee en de boringen vanaf het strand zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Eind december 2020 werd het strand eerst onderzocht met detectieapparatuur. Assistent -projectmanager Thijs den Hamer (gele jas) met een collega van het bedrijf Next Geosolutions. Fotograaf: Jorrit ’t Hoen.

Ruim 100 plekken
Voor de Kerst zijn de onderzoekers van start gegaan met fase 1, waarvoor zij met detectieapparatuur het werkterrein afzochten. Dit leverde ruim 120 plekken op waar (metalen) objecten aanwezig zijn. Met het graafwerk is het onderzoek in fase 2 terecht gekomen. Met een graafmachine wordt op deze plekken gegraven om vast te stellen om wat voor objecten het gaat. Dat leverde tot op heden een aantal palen van gewapend beton en wat oude bouwmaterialen op, die waarschijnlijk gebruikt zijn voor het opbouwen en afbreken van de strandhuisjes.

Het onderzoek leverde ruim 120 plekken waar (metalen) objecten aanwezig zijn. Met een graafmachine wordt nu verder onderzocht om wat voor objecten die gaat. Foto: Jorrit ’t Hoen.

Vervolg
‘Blindgangers’, of wel niet gesprongen bommen zijn tot nu toe nog niet aangetroffen. Mochten deze nog wel opgegraven worden, dan worden lichte explosieven tijdelijk in een speciale container opgeslagen. Aan het eind van het onderzoek worden alle vondsten dan gezamenlijk tijdens fase 3 in één keer geruimd. Volgende week gaan de graafwerkzaamheden nog door tot alle plekken onderzocht zijn. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op het strand ergens eind februari afgerond.

Een paar van de vondsten. Foto: Jorrit ’t Hoen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.