Groen Wijkeroogpark krijgt tweede leven langs Pontweg Velsen

Delen via:   
29 / 12 / 2021

Van het groen dat over enkele weken in Velsen-Noord moet wijken voor de aanleg van de elektriciteitskabels van TenneT, krijgen circa duizend zaailingen een nieuwe plek. Op zaterdag 8 januari komt een groep vrijwilligers namens de campagne ‘Meer Bomen Nu’ naar het park voor een Oogstdag. Zij graven dan de jonge boompjes uit, zodat deze door de gemeente langs de Pontweg kunnen worden herplant in de bestaande groenstrook.

Onvoldoende ruimte
Tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leeghwaterweg kwam voor de zomer een onvoorzien knelpunt aan het licht. In plannen bleek te weinig ruimte te zijn opgenomen om de elektriciteitskabels van TenneT naast elkaar in de bodem te leggen. Deze kabels zijn nodig voor de aansluiting van de windparken op zee. De enige oplossing bleek om het werkterrein te verschuiven naar de hoek van het Wijkeroogpark.

Zoveel mogelijk sparen
Het lumineuze idee om zoveel mogelijk van het bestaande groen te sparen, kwam naar voren tijdens een raadscommissievergadering. Tijdens haar maiden speech in de Velsense politiek opperde Joanna van der Zanden (D66) de mogelijkheid om de hulp van ‘lokale struikrovers’ in te schakelen. “Voor het  bouwrijp maken van het werkterrein kunnen zij struiken en boompjes uitgraven en meenemen om deze elders weer te planten.”

Handen ineen slaan
Dat idee werd opgepikt door TenneT en zo kwam de samenwerking met ‘Meer Bomen Nu’ tot stand. Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda menen dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis enkel kan worden opgelost door een grootschalige en gemeenschappelijke actie. Daarom sloegen ze in 2020 de handen ineen en gaven 1 miljoen bomen gratis weg. Deze overtallige zaailingen worden verzameld in natuurgebieden en krijgen de kans elders op te groeien en tegelijk CO2 op te nemen.

‘Omdat niet alle bomen en struiken op dezelfde plek in het park kunnen worden teruggezet, zoekt TenneT in samenwerking met de klankbordgroep Velsen-Noord en de gemeente naar compensatiemogelijkheden’

 

Geweldige kansen
“De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan zaailingen”, vertelt omgevingsmanager Isabel Nunes – van Hoven namens TenneT. “Wanneer deze onder deskundige ecologische begeleiding met vrijwilligers verzameld en elders geplant worden, kunnen we met weinig middelen een geweldige uitbreiding van natuur realiseren. Dat biedt natuurlijk geweldige kansen door samen met lokale partners kale bermen, lelijke parkeerplaatsen of braakliggende gronden te vergroenen.”

Groene buffer
Een van die lokale partners werd gevonden in gemeente Velsen zelf. “In de komende periode gaan we aan de slag langs de Pontweg in Velsen-Noord”, zo laat Maikel Plug namens de gemeente weten. “Het betreft in dit geval de groene buffer tussen het industrie terrein en de Pontweg. Omdat er de afgelopen jaren veel iepen zijn uitgevallen door iepziekte is de strook toe aan nieuw leven.” Toen hij van de Oogstdag hoorde diende hij dan ook direct zijn wensenlijstje in.

1.000 zaailingen
Maikel: “Het zou natuurlijk mooi zijn als we die gaten kunnen aanplanten met zaailingen die vrij komen. Als we in dat geval de zaailingen mixen met de nieuwe aanplant van de Pontweg blijft het één geheel. Gezien de hoeveelheid die we zelf al hebben besteld en de gaten die nog open zijn, verwacht ik dat we plek hebben voor maximaal 1.000 zaailingen.”  

Inrichting werkterrein
Deze actie staat overigens los van de groencompensatie van de kap. Na de Oogstdag start aannemer NRG op 11 januari met de voorbereidingen voor de inrichting van het werkterrein. Daarbij wordt 0,3 hectare aan bomen weggehaald en ook komen er tijdelijk hekken te staan. Aansluitend worden de ondergrondse boringen uitgevoerd waarna de mantelbuizen voor de kabels van TenneT in de bodem worden getrokken. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het terrein weer vergroend.

Illustratie met voorbeeld van hoe het terrein na de aanleg van de elektriciteitskabels voor de windenergie van zee eruit kan komen te zien. Visual: OG Landscape

Keuzes voor nieuw groen
Isabel: “Omdat niet alle bomen en struiken op dezelfde plek in het park kunnen worden teruggezet, zoekt TenneT in samenwerking met de klankbordgroep Velsen-Noord [MR1] en de gemeente naar compensatiemogelijkheden. Hiervoor zijn verschillende ideeën verzameld die momenteel worden onderzocht op de haalbaarheid.” Volgens haar gaat het daarbij om ideeën zoals een paddenpoel en natuurlijke oevers. “Eind januari presenteren we de opties aan de klankbordgroep waarna in samenspraak met de gemeente keuzes voor het nieuwe groen worden gemaakt.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.