In gesprek over de onderzoeksresultaten

Delen via:   
19 / 12 / 2019

21 november was dorpshuis 'de Moriaan’ in Wijk aan Zee de plek voor gesprek en discussie over de netaansluiting Hollandse Kust (west Beta). TenneT onderzoekt vier alternatieve routes voor een kabeltracé op zee en op land. In de ochtend presenteerde TenneT alle onderzoeksresultaten aan betrokken partijen op zee, zoals de Kustwacht, de Vissersbond en Stichting La Mer en Tulip Oil. In de middag was het de beurt aan de betrokken partijen op land, zoals bewonersgroepen, Stichting Duinbehoud, Tata Steel en de gemeente Beverwijk.

Presentatie
Alle resultaten die worden opgenomen in de Integrale Effectenanalyse zijn gedeeld. Het doel van de dag was om te kijken of de analyse voor de omgevingspartijen herkenbaar en compleet was. De thema’s die zijn onderzocht, zijn milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid van de kabeltracés. De deelnemers gaven aan de toelichting te waarderen. Er was ruimte voor vragen en extra uitleg en uiteraard ook voor de nodige kritische noten. Ook is er nog extra input voor de onderzoeken gegeven.

Vervolg
Naar verwachting wordt de Integrale Effectenanalyse in februari 2020 gepubliceerd. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT organiseren dan ook een informatieavond. Iedereen die dat wil kan een reactie indienen op de analyse. De betrokken overheden (provincie Noord-Holland, de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) krijgen de vraag om een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat uit de brengen voor een voorkeursalternatief. De minister maakt vervolgens in mei 2020 zijn keuze voor een voorkeursalternatief bekend. De keuze maakt hij op basis van de Integrale Effectenanalyse, de reacties hierop en het advies van de regionale overheden.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.