Inloopbijeenkomst 13 februari in de Moriaan, Wijk aan Zee

Delen via:   
31 / 01 / 2020

Voor de netaansluiting Hollandse Kust (west Beta) zijn vier mogelijke kabelroutes op zee en vier kabelroutes op land onderzocht. De afgelopen maanden is veel informatie verzameld in de omgeving en onderzoek gedaan naar de effecten van de mogelijke kabelroutes op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. De resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in de integrale effectenanalyse (IEA). Op 10 februari 2020 wordt de integrale effectenanalyse op de website van Bureau Energieprojecten gepubliceerd. In de periode van 10 februari tot en met 9 maart 2020 kunt u een reactie geven op de IEA door het invullen van het reactieformulier op de website www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/nu-ter-inzage.

De minister van Economische Zaken en Klimaat maakt naar verwachting in mei 2020 een keuze voor de kabelroute, het zogenaamde voorkeursalternatief. Dit doet hij op basis van de IEA, de reacties van de omgeving op de IEA, het advies van de regionale overheden en het advies van de Commissie m.e.r.

Inloopbijeenkomst

Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst op:
Donderdag 13 februari 2020, van 19:00 tot 21:00 uur
Plaats: De Moriaan, Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee

Deze bijeenkomst heeft geen centrale presentatie. Het is niet nodig om u aan te melden. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen. Op deze avond kunt u informatie inwinnen over de mogelijke kabelroutes en het uitgevoerde onderzoek. Medewerkers van het ministerie van EZK, TenneT en Pondera/Arcadis staan u graag te woord.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.