Integrale effectenanalyse gepubliceerd

Delen via:   
10 / 02 / 2020

Op 18 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. In de NRD zijn vier mogelijke kabeltracés op zee en vier kabeltracés op land beschreven. De afgelopen maanden is veel informatie verzameld in de omgeving en onderzoek gedaan naar de effecten van de mogelijke kabelroutes op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende partijen in en uit de omgeving IJmond.

Al deze informatie kunt u lezen in de interactieve versie van de Integrale effectenanalyse (IEA).

De minister van Economische Zaken en Klimaat maakt hierna een keuze voor de kabelroute, het zogenaamde voorkeursalternatief. Bij het maken van zijn afweging gebruikt hij de Integrale effectenanalyse, waarvan het Milieueffectrapport (MER) fase 1 een bijlage is.

De papieren versie kunt u bekijken bij de gemeente Beverwijk, Stationsplein 43, vanaf donderdag 13 februari 2020, tijdens reguliere openingstijden.

Naast de Integrale effectenanalyse neemt de minister in zijn afweging de reacties van de omgeving op de Integrale effectenanalyse, het gezamenlijke regioadvies namens de decentrale overheden en het advies van de Commissie m.e.r. op het MER fase 1 mee.

Meer informatie?
Op donderdagavond 13 februari 2020 vindt in Café de Zon aan de Voorstraat 54 in Wijk aan Zee (let op! locatie gewijzigd was Dorpshuis De Moriaan) een inloopbijeenkomst plaats. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

Ook kunt u hier op de site van Bureau Energieprojecten  alle documenten en meer informatie en achtergrond vinden. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.