Minister kiest voorkeursalternatief voor kabeltracé Hollandse Kust (west Beta)

Delen via:   
28 / 05 / 2020

Het beoogde kabeltracé voor de aansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (west Beta) (HKwB) is bekend. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor dit kabeltracé gekozen, zowel op zee als op land.  
Op land loopt het kabeltracé via de zuidkant van Wijk aan Zee langs het Tata Steel-terrein naar het transformatorstation aan de Zeestraat. Dit is de optimalisatie van tracé 1; het meest zuidelijke tracéalternatief uit de Integrale Effectenanalyse (IEA). Zie het kaartje hieronder.
Op zee passeert het kabeltracé ten noorden van het bestaande Prinses Amaliawindpark en bundelt vanaf daar met bestaande kabels en leidingen op de Noordzee, richting de kust. Dit is tracé 4a; een variant van het meest noordelijke tracéalternatief op zee uit de Integrale Effectanalyse (IEA).
Zie het kaartje hieronder.

Keuze
De minister heeft zijn keuze gemaakt op basis van de Integrale Effectenanalyse, de reacties vanuit de omgeving die hierop zijn ingediend en adviezen van de regionale overheden, Rijkswaterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is in lijn met de uitgebrachte adviezen.

Het vervolg
De komende periode wordt het voorkeursalternatief in meer detail uitgewerkt en vastgelegd in een inpassingsplan. Tevens is het voorkeursalternatief de basis voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Naar verwachting zijn het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen in het tweede kwartaal van 2021 gereed. Hierop is voor iedereen inspraak mogelijk.
Tijdens dit traject blijven we in gesprek met bewoners en andere belanghebbende partijen in de omgeving van het project. We beantwoorden vragen, wisselen kennis uit en bespreken zorgen en lossen die waar mogelijk op.

Voorbereidingsbesluit
Om te voorkomen dat in het gebied waar het kabeltracé komt ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die het gebied minder geschikt maken voor het project, is door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is vanaf 29 mei 2020 gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie
We kunnen ons voorstellen dat u concrete vragen of behoefte aan meer informatie heeft. Laat het ons vooral weten. Afhankelijk van uw voorkeur, kunt u ons bellen of mailen. U kunt contact opnemen met het TenneT Servicecenter, op emailadres servicecenter@tennet.eu of telefoonnummer 0800-836 63 88 (bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur). We bekijken samen hoe we u het beste van informatie kunnen voorzien. Dat kan per mail, per telefoon of in een online-meeting, mogelijk ook met meerdere personen. Ook is het mogelijk om in Wijk aan Zee af te spreken. Uiteraard nemen we hierbij de corona-voorschriften in acht. Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken en belangrijke momenten in het project.

Klik hier voor veelgestelde vragen over het voorkeursalternatief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.