Onontplofte granaten gevonden bij het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bij Holland op zijn Smalst

Delen via:   
26 / 02 / 2021

Bij de voorbereidingen op de inrichting van ‘werkterrein 7’ bij Holland op zijn Smalst in Beverwijk zijn twee onontplofte granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en veiliggesteld. Vanaf dit terrein worden in opdracht van TenneT ondergrondse gestuurd boringen uitgevoerd voor de aanleg van de landkabels voor de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Explosieven Opruimingsdienst Defensie
Deze niet-gesprongen explosieven (nge’s) waren conform de afspraken met onder andere de gemeente tijdelijk opgeslagen in een speciaal daarvoor bedoelde 10-voets container. Op donderdag 25 februari zijn de granaten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) opgehaald en op een veilige locatie tot ontploffing worden gebracht.

Veiligheid boven alles
De granaten zijn aangetroffen tijdens de inspectie door aannemer NRG. “Uiteraard gaat veiligheid boven alles”, vertelt projectmanager Robert Wijnholds. “Voordat we op de werkterreinen aan de slag gaan met de boringen voor de landkabels voeren we altijd nog een inspectie uit voor de veiligheid van onze medewerkers en die van de omgeving.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.