Ontwerpbesluiten Net op zee Hollandse Kust (west Beta) ter inzage van 28 mei tot en met 8 juli 2021

Delen via:   
28 / 05 / 2021

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten (vergunningen) van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) liggen samen met het milieueffectrapport en andere onderliggende stukken ter inzage van vrijdag 28 mei tot en met donderdag 8 juli 2021. Iedereen kan in deze periode op de plannen reageren door het indienen van een zienswijze.

Hoe kunt u reageren?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren. Daarmee wordt een nieuw windpark op de Noordzee aangesloten op een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk. Hiermee komt de verduurzaming van Nederland weer een stap dichterbij.

Tot en met 8 juli is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op de stukken die nodig zijn om de kabelverbinding en de uitbreiding van het transformatorstation mogelijk te maken. Het gaat om het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken, zoals het milieueffectrapport (MER). Hierin zijn de milieueffecten van het project beschreven.

U kunt alle stukken inzien op de website van de RVO. Een publieksvriendelijke samenvatting van het MER met samenvattingen en kaarten kunt u hier inzien.

U kunt de stukken ook bekijken op papier. Dat kan tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk en op afspraak in het Informatiecentrum van TenneT, Zeestraat 250 in Beverwijk. Als u vragen heeft, kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

In de Kennisgeving (zie afbeelding hieronder) kunt u lezen hoe u een zienswijze kunt indienen. Het ministerie van EZK betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten.

Online informatieavonden

Er vinden online informatieavonden plaats op dinsdag 8 en donderdag 10 juni 2021. Hiervoor kunt u zich aanmelden via onderstaande link.

U ontvangt vervolgens een bevestiging met aanmeldgegevens per e-mail.
De online informatieavonden zijn van 19:30 uur tot 21:00 uur. Aanmelden kan tot en met 8 en 10 juni tot 16:00 uur. U kunt uw vragen vooraf indienen via het aanmeldformulier of live in de chat.

Afbeelding: Kennisgeving kabeltracé Hollandse Kust (west Beta)

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.