Regionale overheden adviseren minister over voorkeur kabelroute HKwB

Delen via:   
24 / 04 / 2020

In een gezamenlijk advies hebben de betrokken regionale overheden hun voorkeur aangegeven voor de netaansluiting van windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta). Het betreft de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland.

Zij adviseren de minister van Economische Zaken en Klimaat te kiezen voor de optimalisatie van het meest zuidelijke tracéalternatief uit de Integrale Effectenanalyse; optimalisatie tracé 1. Hierbij komen de kabels aan land ten zuiden van Wijk aan Zee, waarna het tracé langs het Tata Steel-terrein naar het transformatorstation aan de Zeestraat loopt.

Voor het tracéalternatief op zee heeft Rijkswaterstaat een advies uitgebracht, samen met de Kustwacht en Centraal Nautisch Beheer. Hun voorkeur gaat uit naar het meest noordelijke tracéalternatief op zee; tracé 4a. De kabels passeren ten noorden van het bestaande Prinses Amaliawindpark en bundelen vanaf daar met bestaande kabels en leidingen op de Noordzee, richting de kust.

Deze adviezen vormen, samen met de reacties op de Integrale effectenanalyse vanuit de omgeving, belangrijke input voor de minister. Naar verwachting zal de minister eind mei het Voorkeursalternatief op land en op zee bekendmaken. Hierover houden we u op de hoogte via website en nieuwsbrieven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.