Samen verkennen

Delen via:   
14 / 05 / 2019

14 en 28 maart waren de eerste werksessies voor Hollandse kust (west Beta) met omgevingspartijen. In de ochtend stond de verkenning van de kabelroutes op zee op de agenda, in de middag kwamen de kabelroutes op land aan bod. De opkomst was hoog en divers. Voor de land-sessie op 28 maart moest zelfs uitgeweken worden naar een grotere locatie. Er zijn veel vragen over het project en de bewoners in de omgeving kijken kritisch mee. De sfeer was constructief en TenneT heeft vragen uit de omgeving kunnen beantwoorden. De bijeenkomsten hebben voor TenneT veel waardevolle informatie opgeleverd die een plek krijgt in de vervolgonderzoeken.

Interesse wat er besproken is en welke partijen aanwezig waren?
Zie hier voor de verslagen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.