TenneT start met voorbereidende werkzaamheden voor HKN en HKwA

Delen via:   
20 / 03 / 2020

TenneT start maandag 23 maart met voorbereidende werkzaamheden binnen het eigen terrein en de toegangsweg (Tussenwijkweg). Het betreffen voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het transformatorstation op het industrieterrein tussen de Zeestraat en Tata Steel.

Over de werkzaamheden

Deze voorbereidende werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van de locatie voor het transformatorstation dat wordt gebouwd voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Dit gebeurt vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State en op grond van de vergunning. Het gaat om een aantal voorbereidingen vóór de feitelijke werkzaamheden aan het transformatorstation, die medio 2020 starten. Het project Hollandse Kust (west beta) is nog in procedure. In de toekomst wordt een aparte vergunning aangevraagd voor de aansluiting bij het transformatorstation.

Onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden zijn het schoonmaken van de grond en het egaliseren ervan, zodat hier op een later moment kan worden gebouwd. Extra (in- en uitrijdend) vrachtverkeer vindt plaats op de Zeestraat. Kruisend verkeer wordt ter plaatse geattendeerd door verkeersborden op de verkeersituatie. Om onveilige situaties met vrachtverkeer te voorkomen, verbreedt TenneT in de komende weken tijdelijk de Tussenwijkweg. Na de bouw verbetert en verbreedt TenneT de weg definitief, in afstemming met de gemeente Beverwijk en andere betrokkenen.

Zorgvuldig werken in relatie tot COVID-19 (coronavirus)

TenneT is verantwoordelijk voor de kritieke infrastructuur, maar we nemen als organisatie ook de risico's van het coronavirus zeer serieus. Het is essentieel voor ons om de balans te houden tussen onze verantwoordelijkheid bij het beschermen van onze medewerkers en rekening houden met deze pandemie enerzijds, terwijl we er anderzijds voor zorgen dat onze infrastructuur (ook op termijn) beschikbaar blijft en onze activiteiten kunnen doorgaan. We volgen dagelijks de ontwikkelingen op de voet en stemmen dit af met aannemers en andere direct betrokkenen.

Nadere toelichting

Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur of u kunt uw vraag per e-mail sturen naar servicecenter@tennet.eu.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.