Veel interesse voor inloopbijeenkomst Integrale effectenanalyse in Wijk aan Zee

Delen via:   
26 / 02 / 2020

Ruim negentig inwoners kwamen op 13 februari af op de inloopbijeenkomst in Café De Zon in Wijk aan Zee. Samen met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaven medewerkers van TenneT uitleg over effecten van de verschillende tracéalternatieven voor de kabelaansluiting van windpark Hollandse Kust (west Beta). In de Integrale effectenanalyse is voor elk alternatief te lezen wat de effecten zijn voor milieu, de omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid.

Het was een avond met levendige en waardevolle gesprekken. Omgevingsmanager Liesbeth Eshuis: "Het is goed om te zien dat de inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk West deze bijeenkomst hebben aangegrepen om met ons in gesprek te gaan over hun zorgen en daarnaast hun vragen hebben kunnen stellen. Het is voor ons zeer waardevol om in gesprek te blijven met elkaar. We kunnen niet alle zorgen wegnemen, maar we kunnen wel op veel vlakken onduidelijkheden wegnemen en bekijken of we de inbreng van de bewoners een plek kunnen geven in het project."

Vervolg procedure

Iedereen die dat wil, kan tot en met 9 maart 2020 een reactie indienen op de Integrale effectenanalyse op de website van Bureau Energieprojecten. De betrokken overheden (provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) brengen vervolgens een advies uit voor een voorkeursalternatief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister maakt in mei dit jaar zijn keuze voor het voorkeursalternatief bekend. Deze keuze maakt hij op basis van de Integrale effectenanalyse, de reacties vanuit de omgeving, het advies van de regionale overheden en het advies van de Commissie m.e.r. op het milieuonderzoek uit MER fase 1.

Meer informatie

Kon u niet aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomst? De posters van de avond kunt u bekijken op de website van Bureau Energieprojecten. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur via 0800 - 83 66 388 (gratis). Of u kunt ons mailen: hollandsekustwestbeta@netopzee.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.