Werkzaamheden op strand Heemskerk/Wijk aan Zee/Velsen gaan in september van start

Delen via:   
16 / 08 / 2021

Op het strand van Heemskerk en Wijk aan Zee gaat 1 september de eerste schep de grond in voor de aanleg van het verhoogde tijdelijke werkterrein. Er staat van alles te gebeuren op het strand van Heemskerk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. In dit bericht neemt Patrick Bakelaar, omgevingsmanager van onze aannemer NRG u mee in de plannen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Tijdelijke ophoging
Eén van de meest zichtbare onderdelen wordt straks de aanleg van het verhoogde werkterrein op het strand bij paviljoen Noorderbad. Deze tijdelijke ophoging is noodzakelijk voor het uitvoeren van de boringen onder de duinen door. In deze boringen komen de mantelbuizen waarin straks de elektriciteitskabels vanuit zee worden getrokken voor de aansluiting van de windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Lokaal zand
Voor de aanleg van het verhoogde werkterrein gaat aannemerscombinatie NRG lokaal zand winnen bij Zuiderbad. “Het merendeel van de vijftigduizend kubieke meter zand die we tijdelijk gaan gebruiken halen we op in een gebied van ruim 2 kilometer lang ten zuiden van paviljoen Dittis Sunsea”, aldus Patrick. Voor het lokaal winnen van strandzand heeft TenneT een vergunning gekregen van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De tijdelijke ophoging wordt 80 bij 150 meter groot. Ongeveer drie meter hoog aan de duinzijde en zes meter aan de zeezijde.

Zandaangroei
Patrick: “Bij Zuiderbad wordt continu zand afgezet, waardoor het strand continu groeit. Dat is een unieke situatie voor Nederland. Normaal gesproken moet er juist zand naar de kust worden gebracht om de waterveiligheid en de stabiliteit van de kustbescherming te garanderen. Omdat er jaarlijkse aangroei is en daardoor een ruime hoeveelheid zand aanwezig is hebben we van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als bevoegd gezag toestemming gekregen om zand te ontgraven en te gebruiken.”

Ontgraving
Met de strandexploitanten, bewoners, belanghebbenden, gemeenten, Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn hierover goede afspraken gemaakt. Patrick: “We ontgraven tot een diepte van 2,50 m boven NAP. Zo blijft er ook na de ontgraving een grote hoeveelheid zand op het strand en blijft de kustlijn zeer stabiel. We gebruiken dus alleen het extra zandpakket.”

‘We beginnen in september met de voorbereidingen op de plek van het verhoogde werkterrein.  Daarna plaatsen we daar de eerste damwanden en rond 9 september begint de ontgraving van het zand bij Dittis Sunsea en vinden de eerste zandtransporten over het strand plaats’

Aan de slag
NRG begint in september met de voorbereidingen op de plek van het verhoogde werkterrein. “In de tweede week van september plaatsen we daar de eerste damwanden om het zand te kunnen opslaan en rond 9 september begint de ontgraving van het zand en vinden de eerste zandtransporten over het strand plaats. We werken van maandag tot en met vrijdag tussen zeven uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds. De precieze tijden worden beïnvloed door het getij.”

Materieel
Voor de ontgraving zet NRG telkens een deel van het strand af. Deze werkzaamheden beginnen ten zuiden van Dittis Sunsea. Patrick: “Bij het afgraven werken we met een kraan en een bulldozer. Er rijden dagelijks zes dumpers - dat zijn grote zandvrachtwagens - tussen de afgraving en het werkterrein te noorden van strandpaviljoen Noorderbad. Bij het uitladen gebruiken we ook weer kranen en bulldozers om het zand te verwerken. Voor de verdichting van het zandpakket gebruiken we een wals, die het zand stevig aandrukt.”

Rijbaan
“De dumpers gebruiken dezelfde rijbaan over de vloedlijn die de strandexploitanten jaarlijks gebruiken voor de aan- en afvoer van de strandhuizen en -paviljoens. Tot 1 oktober rijden de dumpers maximaal 15 kilometer per uur. Tussen 1 oktober en 1 april wordt dat maximaal 30 kilometer per uur. We rekenen erop dat we zo dagelijks 130 tot 170 vrachtwagenbewegingen over het strand kunnen maken, wat betekent dat we 2.500 tot 4.000 kuub zand per dag kunnen verwerken als dit nodig is.”

Oversteekpunten
In de periode van september tot en met medio november 2021 worden de zandtransporten uitgevoerd en het verhoogde werkterrein aangelegd. Patrick: “De rijbaan over het strand wordt niet afgezet met hekken, zodat het strand zo open mogelijk blijft voor de bezoekers van het strand. Dit was een grote wens van de omgeving. Bij de strandopgangen en direct ten zuiden van het verhoogde werkterrein maken we speciale oversteekpunten waar mensen de rijbaan kunnen oversteken en voorrang krijgen op het bouwverkeer. De oversteekpunten fungeren zo als zebrapad.”

Medio november is het verhoogde werkterrein klaar. Zo’n 20.000 kuub zand ten noorden van Dittis Sunsea houden we achter de hand voor het geval zich een calamiteit voordoet of erosie rond de constructie optreedt.

‘In totaal maken we vier boringen op een diepte van 18 meter onder de strandhuisjes van Noorderbad door’

Boring
Als het verhoogde werkterrein klaar is kunnen de boringen beginnen. Vanaf het werkterrein aan de Meeuweweg boort NRG richting het strand. “Alleen het laatste stukje - zo’n tien procent - boren we vanaf het werkterrein op het strand. Daarmee willen we voorkomen dat door de boring het zand omhoog wordt gedrukt in de ophogingsconstructie. In totaal maken we vier boringen op een diepte van 18 meter onder de strandhuisjes van Noorderbad door.”

Mantelbuizen lassen
Op het terrein van Tata Steel worden dan intussen de mantelbuizen aan elkaar gelast. Dat lassen start ook in september. Patrick: “Dit zijn mantelbuizen waar een zeekabel doorheen past. Ze hebben een diameter van 80 centimeter. We lassen de complete lengte alvast aan elkaar op het terrein van Tata Steel. We maken zo dus vier buizen om door de vier boorgangen te trekken.”

Mantelbuizen, van 25 meter lang, worden in de oranje container aan elkaar gelast. De aan elkaar gelaste mantelbuizen zijn gemiddeld ongeveer 1 kilometer lang. Foto’s: Chris Pennarts.

Vliegerpad
Het Vliegerpad en de naastgelegen parkeerplaats worden vanaf september afgesloten (niet voor eigenaren van strandhuisjes). Daar maakt de aannemer een op- en overslaglocatie. Hier wordt de lading van het transport overgeladen op transportvoertuigen die geschikt zijn voor het strand. Bij het vervoer van de mantelbuizen speelt deze plek ook een belangrijke rol. “Als een boorgang gereed is gaat één van de mantelbuizen die klaarligt bij Tata Steel in zijn gehele lengte op transport naar het verhoogde werkterrein. Per buis duurt dat tot drie werkdagen.”

Intrekken mantelbuizen
Vanaf het terrein van Tata Steel moet de Reyndersweg worden overgestoken om de buizen op het strand te krijgen. Dat gaat via een overkluizing van de Reyndersweg. Op het terrein van Tata Steel komt een vaste overkluizingsconstructie en bij het Vliegerpad komt een telescoopkraan die de buis op een hoogte van zo’n vier meter vasthoudt. Zo kan het verkeer op de Reyndersweg gewoon doorrijden tijdens de verplaatsing van een buis. Indien nodig tilt de kraan de buis verder de hoogte in. Na één dag moet de oversteek van de Reyndersweg gemaakt zijn. De buis wordt daarna met rolstellen en kranen over het strand verplaatst. Uiterlijk op dag twee moet de mantelbuis klaarliggen langs de duinenrij en op dag twee of drie zal de buis dan worden ingetrokken. Dat gebeurt dus vier keer.

Voorbeeld van hoe een overkluizing wordt gemaakt. NRG maakte eerder dit jaar een overkluizing bij Holland op zijn Smalst. Fietsers en wandelaars konden zo gebruik blijven maken van het fietspad terwijl de mantelbuizen werden ingetrokken. Foto: Chris Pennarts

‘Per damwandplank duurt het trillen telkens twee tot drie minuten. Per dag leggen we zo’n twintig meter damwand aan. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op één uur effectieve triltijd per dag’

Damwanden
Het verhoogde werkterrein zelf wordt een imposant bouwwerk. Het wordt opgetrokken uit meerdere rijen damwanden, erosiedoek en geotubes. Dat zijn een soort grote met zand gevulde worsten van erosiedoek om het bouwwerk stabiliteit te geven. “De damwanden trillen we de grond in. Daarvoor gebruiken we een zo stil mogelijk trilblok, dat ook in woonwijken gebruikt mag worden. Per damwandplank duurt het trillen telkens twee tot drie minuten. Per dag leggen we zo’n twintig meter damwand aan. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op één uur effectieve triltijd per dag.”

24/7 bewaking
Het verhoogde werkterrein kan niet worden afgezet met hekwerk, omdat dit bij hoogwater of storm kapot kan gaan. Daarom brengt NRG een afscheiding met palen en kettingen aan. Daarnaast wordt camerabewaking en 24/7 fysieke bewaking van het werkterrein ingezet. 

Platenbaan
Van de opgang bij de Relweg naar het werkterrein op het strand legt NRG een platenbaan aan, omdat hier geen ruimte is voor een op- en overslaglocatie. Tussen het verhoogde werkterrein en de duinenrij blijft een calamiteitenstrook vrij van tenminste tien meter breed. Op een breedte van vier meter daarvan legt NRG rijplaten als verharding neer, dit naar wens van de strandexploitanten. Patrick: “Zij kunnen deze verharding dan gebruiken tijdens de aan- en afvoer van de strandhuisjes en -paviljoens. We vragen iedereen om het werkterrein alleen aan de duinkant te passeren, niet aan de zeezijde in verband met de veiligheid. Dit wordt met borden aangegeven op het strand.”

Inzet verkeersregelaars
Doordat lokaal strandzand gebruikt mag worden kunnen we de regio ontzien van duizenden ritten van zandtrucks over de weg. Toch zal er af en toe een transport over de weg naar het strand moeten. Van de Meeuweweg naar de Relweg bijvoorbeeld of van Tata Steel naar de Reyndersweg en het Vliegerpad. NRG zet dan verkeersregelaars in en zorgt voor goede bebording met de juiste informatie. 

Aannemer NRG zet verkeersregelaars in bij bijzondere transporten. Zoals eerder dit jaar bij het parkeerterrein PWN aan de Meeuweweg. Foto: Chris Pennarts.

‘Spotters hebben een faciliterende rol. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen beantwoorden over het project en bezoekers assisteren op het moment dat er een transport plaatsheeft’

Spotters
Ook komen er spotters. Patrick: “Spotters hebben een faciliterende rol. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen beantwoorden over het project en bezoekers assisteren op het moment dat er een transport plaats vindt. Deze spotters staan ook bij de oversteekpunten op het strand als de dumpers het zand voor de tijdelijke ophoging aanvoeren.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.