Wat is het net op zee Hollandse Kust (west Beta)?

Delen via:   

Het net op zee Hollandse Kust (west Beta) is de totale netverbinding vanaf windpark Hollandse Kust (west Beta) tot aan het transformatorstation bij Tata Steel. Vanaf daar gaat de stroom naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Dit hoogspanningsstation maakt deel uit van het landelijke hoogspanningsnet (Noordring 380 kV).

Het windpark Hollandse Kust (west Beta) heeft een vermogen van 700 MegaWatt. Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als 700 duizend Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd. Zo werkt de netaansluiting Hollandse Kust (west Beta). De windparken worden via het net op zee met ondergrondse kabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via een aantal opeenvolgende boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Een platform op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt (kV) naar 220 kV;
  • Een 66 kV kabel op zee tussen platform Alpha en platform Beta;
  • Twee 220 kV-kabelsystemen op zee naar het transformatorstation. De kabels komen aan land ten noorden of ten zuiden van Wijk aan Zee. Dit moet nog bepaald worden; 
  • Uitbreiding van het transformatorstation dat wordt gebouwd voor de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Op het transformatorstation wordt de stroom getransformeerd van 220 kV-wisselstroom naar 380 kV-wisselstroom. Dit transformatorstation wordt zo ingericht dat het in de toekomst kan worden omgebouwd tot hoogspanningsstation.

De realisatie van de 380 kV-kabelsystemen vanaf het transformatorstation naar het hoogspanningstation in Beverwijk maken geen onderdeel uit van het project. De verbinding die wordt gerealiseerd voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) biedt ook voldoende capaciteit voor Hollandse Kust (west Beta).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.