Het transformatorstation
Delen via:   

Voor het project wordt het transformatorstation dat voor Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) wordt gebouwd uitgebreid. Er is voor dat transformatorstation een locatie gevonden in de omgeving van Tata Steel. Op het transformatorstation wordt de 220 kV-wisselstroom getransformeerd naar de 380 kV-wisselstroom waarop het landelijk hoogspanningsnet bedreven wordt. Vanwege technische redenen is de maximale afstand tussen het transformatorstation en de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet ongeveer 6 kilometer.

Het transformatorstation bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) bedraagt circa 11 hectare. Hier komt ten behoeve van Hollandse Kust (west Beta) een aantal hectare bij. De hoogte van de installaties is ongeveer 13 meter met een aantal bliksemafleiders van 24 meter hoog.