Veilig, betrouwbaar en betaalbaar

Het net op zee moet veilig, betrouwbaar en betaalbaar zijn, en ook nog eens relatief snel aangelegd worden: de eerste aansluiting moet al in 2019 gereed zijn, voor het windenergiegebied Borssele. Een van de redenen waarom de overheid TenneT hiervoor heeft aangewezen, is haar ruime ervaring als netbeheerder op zee in Duitsland.

Minder overlast, lagere kosten

TenneTs gecoördineerde aanpak van de netaansluitingen is efficiënter, sneller en goedkoper dan het aanleggen van individuele aansluitingen. Het vermindert de impact op de leefomgeving en zorgt voor lagere maatschappelijke kosten. De keuze voor TenneT als netbeheerder op zee levert Nederland een kostenbesparing op van zo’n € 4 miljard in twintig jaar.

Efficiënte, toekomstgerichte aanpak

Om kosten te besparen gebruikt TenneT gestandaardiseerde platformen waar de al geplande windparken direct op kunnen aansluiten. Ze kunnen geschikt gemaakt worden om in de toekomst eventuele verder op zee gelegen windparken op ‘in te pluggen’, als daar voldoende ruimte en aanleiding voor is. Bij de aanleg van het net op zee werkt TenneT dus nadrukkelijk vanuit een langetermijnvisie, rekening houdend met een verdere ontwikkeling van de Noordzee op het gebied van energie na 2023.