Wie doet wat?

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu beslissen waar de windparken worden aangelegd en hoe ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook bepalen zij via tenders welke partijen de windparken mogen aanleggen en beheren, kennen zij subsidies toe en coördineren ze het vergunningentraject.
Welke partij(en) de windparken gaan bouwen, is nog niet bekend. Partijen kunnen zich daarvoor inschrijven via een zogenoemde tender. Voor windgebied Hollandse Kust (zuid) staan de tenders op de agenda voor 2017 en 2018.
TenneT is aangewezen om de netaansluitingen aan te leggen en te beheren. Dat doet TenneT in nauw overleg met de ministeries, met de bestuursorganen in wiens gebied gewerkt wordt (provincies, gemeenten, waterschappen), met grondeigenaren, omwonenden, belangenorganisaties en allerlei andere belanghebbenden.

Expertise en interesse

TenneT voert regelmatig overleg met betrokkenen en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, de scheepvaartsector, havenbedrijven, provincies en gemeenten. Op die manier brengen zij hun expertise in en denken ze kritisch mee met TenneT over de beste manier om de netaansluitingen aan te leggen. Ook zijn er veel individuele burgers en belanghebbenden die de aanleg van de netaansluitingen nauwgezet volgen. Bijvoorbeeld omdat het hun eigen woon- of werkomgeving raakt, of gewoon uit persoonlijke interesse: de aanleg van een ‘energienet op zee’ is immers best bijzonder. TenneT stelt die betrokkenheid zeer op prijs.

Goed contact

TenneT vindt het belangrijk om goed contact te hebben met alle betrokken partijen. Daarom zijn er informatiebijeenkomsten, geeft TenneT een gratis nieuwsbrief uit en is TenneT altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen.