Belangrijke stap gezet: besluiten ter inzage

Delen via:   
02 / 03 / 2018

Het inpassingplan en de besluiten die nodig zijn om net op zee Hollandse Kust (zuid) mogelijk te maken liggen tot en met 13 april 2018 ter inzage. Hiermee is weer een belangrijke stap in de procedure gezet! De documenten die ter inzage liggen zijn: het inpassingsplan, een omgevingsvergunning bouwen en milieu (voor het nieuw te realiseren transformatorstation), een omgevingsvergunning bouwen (voor realisatie van platform Beta), een watervergunning, een spoorwegvergunning en de vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten kunnen daartegen nu beroep instellen.

De documenten zijn beschikbaar via de website van Bureau Energieprojecten. De documenten zijn ook in te zien tot en met 13 april 2018 bij DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam. Op de site van het Bureau Energieprojecten vindt u ook informatie over de volgende procedurestappen vóór aanleg van het net op zee Hollandse Kust (zuid).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.