Commissie m.e.r: goede en complete milieu-informatie

Delen via:   
08 / 01 / 2018

Na een positief oordeel over het eerste deel van het milieueffectrapport voor de mogelijke kabeltracés van net op zee Hollandse Kust (zuid), beoordeelde de Commissie m.e.r. eind 2017 het gehele milieueffectrapport. De Commissie vindt dat het milieueffectrapport goede en complete milieu-informatie bevat. Op basis van het milieueffectrapport kunnen de betrokken ministers goed onderbouwde milieuafwegingen maken over het net op zee Hollandse Kust (zuid).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.