Commissie m.e.r: milieueffecten kabeltracés offshore windparken goed in beeld

Delen via:   
15 / 09 / 2016

De Commissie m.e.r. heeft het eerste deel van het milieueffectrapport beoordeeld voor de verschillende kabeltracés van het net op zee Hollandse Kust (zuid). De Commissie vindt dat de ministers met de informatie in het rapport goed onderbouwde milieuafwegingen over het voorkeurstracé kunnen maken. Als het voorkeurstracé is bepaald volgt deel twee van het MER onderzoek, dat meer in detail ingaat op de milieueffecten voor dit tracé.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.