Commissie voor de m.e.r. op locatiebezoek Maasvlakte

Delen via:   
24 / 10 / 2017

Maandag 23 oktober kwam de Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) voor een locatiebezoek naar de Maasvlakte. De commissieleden stelden vragen over het onderzoek naar de milieueffecten van het net op zee Hollandse Kust (zuid), spraken met een aantal stakeholders en betrokken overheden en lieten zich informeren over de ligging van het toekomstige transformatorstation en de kabels. Het ontvangst werd gehouden op de kazerne van de Gezamenlijke Brandweer aan de Prinses Maximaweg die zich tegenover de beoogde locatie van het transformatorstation van het net op zee Hollandse Kust (zuid) bevindt.

Het locatiebezoek hoort bij de voorbereidingen van de onafhankelijke Commissie die in december een advies geeft over de inhoud van het milieueffectrapport (MER) van het net op zee Hollandse Kust (zuid). TenneT stelt het MER op om inzicht te geven in de milieugevolgen van het net op zee en ter ondersteuning van de besluitvorming over dit project.

De Commissie adviseert over de vraag of het MER voldoende helderheid geeft over de milieugevolgen van de voorgenomen aanleg van het net op zee Hollandse Kust (zuid), zowel op land als op zee. In het MER wordt onder meer aandacht besteed aan effecten op de natuur en aan zaken als de veiligheid, hinder en overige gebruiksfuncties. In een tussentijds advies over een eerdere versie van het MER vond de Commissie dat met de beschikbare informatie goed onderbouwde milieuafwegingen over het voorkeursalternatief konden worden gemaakt.

Het MER, eerdere adviezen van de Commissie en andere stukken over het net op zee Hollandse Kust (zuid) kunt u hier vinden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.