Flinke hijsklus geslaagd!

Delen via:   
04 / 03 / 2020

Aan de bouw van het Alpha platform van het TenneT project 'net op zee Hollandse Kust (zuid)' (HKZ) wordt er hard gewerkt op verschillende locaties in de Verenigde Arabische Emiraten. Eind februari is in Ras Al Khaimah een grote stap gezet in de samenstelling van de stalen constructie die op de zeebodem komt te staan, ook wel jacket genoemd. Het Alpha platform komt straks op de Noordzee in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te staan. TenneT heeft Petrofac Norge BV gecontracteerd voor het ontwerpen, bouwen en installeren van de twee offshore transformatorplatformen (Alpha en Beta) voor dit project.

Petrofac heeft de fabricage van de stalen jacket uitbesteed aan Eversendai Offshore in Ras Al Khaimah. De jacket bestaat uit drie rijen palen die met dwarsverbindingen verbonden zijn met elkaar. De rijen worden elk apart liggend gebouwd. Daarna worden de dwarsverbindingen erop gelast.

Eind februari is, met behulp van vier kranen, rij twee op rij drie gehesen en zijn de twee rijen aan elkaar vast gelast. Het was een uitdagende hijsklus die veilig en succesvol is uitgevoerd!

Op de foto zijn enkele trotse teamleden van Petrofac, Eversendai en TenneT te zien na de succesvolle hijsoperatie. (NB de foto is in februari 2020 gemaakt; nog voor het uitroepen van de pandemie en de invoering van de maatregelen om Covid-19 in te dammen)

 

Hoe nu verder?

De gecombineerde rijen twee en drie worden uiteindelijk nog rechtop gekanteld. Vervolgens wordt de constructie recht op de bodemplaten van de jacket gelast. Aansluitend wordt rij één rechtop gehesen en vastgezet. Tot slot komt het kabeldek boven op de vakwerk constructie.

De jacket van het Alpha platform gaat vervolgens als geheel per schip (geschat gewicht van 2800 ton) naar de Noordzee waar het geplaatst wordt op de zeebodem, op de aangegeven locatie van het HKZ project. Dit zal naar verwachting eind tweede kwartaal gebeuren.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.