Gestuurde boring onder Yangztekanaal

Delen via:   
12 / 09 / 2019

Voor het project wordt in opdracht van TenneT een horizontaal gestuurde boring (HDD) onder het Yangtzekanaal door uitgevoerd. De boring is nodig voor de aanleg van het nieuwe ondergrondse 380kV kabeltracé op de Maasvlakte.

Het tracé loopt straks tussen het nieuw te bouwen 220/380kV transformatorstation van TenneT aan de Afrikaweg, ten noorden van het Yangtzekanaal, en het bestaande 380kV station van TenneT, ten zuiden van het Yangtzekanaal. De werkzaamheden voor de HDD boring en de aanleg van het 380kV kabeltracé worden uitgevoerd door Visser & Smit Hanab.

Wat houden de HDD werkzaamheden in?

  • Vanaf 16 tot en met 25 september worden de werkterreinen ingericht;
  • Vanaf 25 september tot eind november wordt de boring uitgevoerd;
  • Ter hoogte van het invoerpunt van de boring wordt over een lengte van 1450 meter de stalen boorbuis samengesteld. Het aan elkaar lassen van de buizen gebeurd in de leidingstrook parallel aan de Europaweg (zie luchtfoto);
  • Ter plaatse van de Australiëweg komt een tijdelijke onderdoorgang voor de boorbuis. Hiervoor is het noodzakelijk om tussen vrijdagavond 27 september 19.00 uur en maandagochtend 30 september 05.00 uur de Australiëweg tijdelijk af te sluiten.
  • Er wordt tijdens de afsluiting een omleidingsroute aangegeven via de Antarcticaweg;
  • Apart hiervan wordt langs het fietspad van de Antarcticaweg een bundel van zeven kunststof (HDPE-) mantelbuizen samengesteld. Deze mantelbuizen worden halverwege november in de stalen boorbuis getrokken (zie luchtfoto).
  • De Antarcticaweg zal te zijner tijd daarvoor in de nacht enkele uren worden afgesloten.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Als het goed is, merkt u weinig van de boring zelf. De boring wordt uitgevoerd op diepte onder het Yangtzekanaal en het terrein van Euromax (ongeveer 15 meter onder de bodem van het kanaal). Wat u wel kunt merken, zijn de voorbereidingen en de werkzaamheden na afloop. Zowel aan de noordzijde als de zuidzijde van het Yangtzekanaal worden werkterreinen ingericht. Op en rondom deze werkterreinen kunt u mogelijk geluid horen van ons materieel. Verder wordt er gewerkt met het nodige materieel, materiaal en worden op bepaalde momenten telekranen geplaatst voor hijswerkzaamheden.

Werkverkeer

Om naar de werklocatie aan de Europaweg te komen, maakt het project gebruik van de werkinrit vanaf de toegangsweg naar de radartoren vanaf de Europaweg, Australiëweg en de Antarcticaweg. Hierdoor is er extra afslaand en invoegend werkverkeer op de Europaweg, de Australiëweg en de Antarcticaweg.

Houd voor uw veiligheid, afstand en zorg er voor dat de bestuurder u ziet!

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.