Hart voor net op zee: overeenkomsten voor transformatoren en GIS

Delen via:   
03 / 12 / 2015

TenneT heeft raamovereenkomsten afgesloten voor toekomstige leveringen van de vermogenstransformatoren en de Gas Insulated Switchgear (GIS) voor het net op zee. Deze apparatuur vormt straks het 'kloppend hart' van vijf platformen op zee die de stroom van vijf nieuw te bouwen windparken transporteren naar het hoogspanningsnet op land. De transformatoren worden geleverd door CG Power Systems Belgium en de GIS door Alstom Grid Netherlands, een dochteronderneming van Grid Solutions. (GS is een joint venture van GE en Alstom).

Deze raamovereenkomsten ten behoeve  van de vermogenstransformatoren en de GIS, Gas Insulated Switchgear (grote schakelaars die de elektrische stroom op het platformen veilig regelen) vormen een belangrijke stap naar het eerste net op zee voor de Nederlandse kust.

Standaardisatie

Marco Kuijpers, senior manager Offshore NL van TenneT: 'De transformatoren en de GIS zijn het hart van onze installatie en de eerste onderdelen die we aanschaffen voor het net op zee. Met de raamovereenkomst voor alle platformen, zetten we een belangrijke stap naar standaardisatie. Zo hebben we op ieder platform dezelfde apparatuur, kunnen we de omvang van het platform optimaliseren en kunnen we bijvoorbeeld besparen op onderhoud en reserveonderdelen.'

Jean-Michel Aubertin, President van CG Power Systems: ‘We zijn verheugd om naast TenneT te staan en hen te ondersteunen in hun innovatieve benadering van de offshore wind industrie. Dat CG is gekozen vanwege haar meest optimale oplossing en haar rijke offshore ervaring is een perfecte beloning voor onze onafgebroken ontwikkeling van innovatieve oplossingen, binnen de vereisten van Total Cost of Ownership.’

Jean Nakache, General Manager Gas Insulated Substations van Grid Solutions: ‘De transmissie van betaalbare offshore windenergie in Nederland is een belangrijke stap voor het behalen van de landelijke doelstellingen van duurzame energie. Het is een eer om samen met TenneT deel uit te maken van zo'n veelbetekenend project, om de Nederlandse bevolking te voorzien van hernieuwbare energie.’

Europese tender

TenneT is aangewezen als netbeheerder op zee om 3.500 MW nieuw op te wekken windenergie op zee, voor 2023 gefaseerd aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Dit tegen zo laag mogelijke kosten en met minimale impact op de omgeving. Dit omvat onder meer de realisatie van vijf platformen op zee, twee voor windgebied Borssele, twee voor windgebied Hollandse Kust (zuid) en één voor windgebied Hollandse Kust (noord). Elk platform wordt uitgerust met twee vermogenstransformatoren, type  230/66/66 kV, 400 MVA, één GIS-installatie 66 kV en één GIS-installatie 230 kV. De eerste twee transformatoren en GIS-installaties zullen in bedrijf zijn na de zomer van 2019, op offshore platform Borssele Alpha.

De vermogenstransformatoren en de GIS zijn aan de hand van een zogenoemde erkenningsregeling (EU aanbesteed) van TenneT aangevraagd bij, onder de erkenningsregeling, erkende partijen.

De wet STROOM

Volgens het wetsvoorstel STROOM (herziening gas- en elektriciteitswet) wordt TenneT de ontwikkelaar en beheerder van het net op zee in Nederland. STROOM is in oktober dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor aan de Eerste Kamer. Op 21/22 december behandelt de Senaat deze verzamelwet.

Fotobijschrift:

De eerste raamcontracten van TenneT voor het Nederlandse net op zee: 400 MVA vermogenstransformatoren van GC Power Systems Belgium, 66 kV en 220 kV GIS van Grid Solutions (GE/Alstom).

Noot voor meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TenneT Media Relaties (+31 (0)26-373 2600), communications@tennet.eu of www.tennet.eu

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste activiteiten  in Nederland en Duitsland. Met circa 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met  2.800 medewerkers realiseren we een omzet van 2,3 miljard euro en een totale activawaarde van 13,6 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

Over CG

CG is actief in de wereldwijde transmissie & distributie (T&D) markt, en is een van 's werelds top tien producenten van transformatoren. Met de SLIM® and Bio-SLIM® transformatoren, vermogenstransformatoren, GIS en onderhoud voor offshore onderstations speelt CG bovendien een belangrijke rol in het integreren van hernieuwbare projecten zoals on- & offshore windparken. Voor meer informatie over CG: www.cgglobal.com.

Over GE/Alstom Grid Solutions:

Grid Solutions, een joint venture tussen GE en Alstom, voorziet 90 procent van de energiebedrijven ter wereld van energie, vanaf de energieopwekking tot aan de eindgebruikers. Met meer dan 200 jaar ervaring in het aanbieden van geavanceerde energie-oplossingen, zorgen onze producten en diensten voor efficiënte en betrouwbare energie systemen. Meer dan 20.000 medewerkers, gevestigd in 80 landen, staan wereldwijd klaar voor onze klanten. Voor meer informatie, bezoek onze website: www.GEGridSolutions.com

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.