Informatiefolder werkzaamheden op zee

Delen via:   
18 / 06 / 2020

In de zomer van 2020 worden in opdracht van TenneT werkzaamheden uitgevoerd om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren.

In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en transformatorplatformen in zee geplaatst. Voor de aanlanding van de zeekabels van het Net op zee Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte wordt onder meer de belangrijkste scheepvaartroute Maasmond gekruist.

Om watersporters en (sport)vissers te informeren over de aanlegwerkzaamheden voor het Net op zee voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) heeft TenneT een folder gemaakt. U kunt de folder hieronder inzien en downloaden:

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.