Ingediende zienswijzen online

Delen via:   
04 / 04 / 2016

De zienswijzen en reacties die tot en met 10 maart konden worden ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), staan online. De betrokken overheden beoordelen deze zienswijzen.

U vindt de bundels met ingediende zienswijzen en reacties op de concept- NRD online op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-zuid

In de definitieve NRD komt een reactiedocument waarin staat of de zienswijzen leiden tot een aanpassing van de reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.