Minister Kamp: Maasvlakte-Noord is voorkeursalternatief
Delen via:   

20 / 10 / 2016

Minister Kamp (Economische Zaken) maakte bekend dat de opgewekte energie van windgebied Hollandse Kust (zuid) wordt aangesloten op het hoogspanningsstation op de Maasvlakte, via het tracéalternatief Maasvlakte-Noord. Hiermee zijn de adviezen van de betrokken lokale overheden overgenomen. TenneT gaat de netverbinding realiseren.