Mogelijkheid tot het indienen van zienswijze op het ontwerpbesluit werkplan over horizontale boringen onder de zeewering

Delen via:   
20 / 12 / 2018

Tot en met donderdag 24 januari 2019 ligt een ontwerpbesluit voor het werkplan HDD (horizontale boringen) zeewering ter inzage van het project Net op zee Hollandse Kust (zuid) fase 2. Iedereen kan reageren op dit ontwerpbesluit met een zienswijze.

Onder de rijkscoördinatieregeling zijn verschillende vergunningen verleend. In de verleende Watervergunning zijn voorschriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen waaronder de uit te voeren horizontale boringen een nadere uitwerking nodig is. Deze uitwerking staat beschreven in vier deelwerkplannen die ten grondslag liggen aan het ontwerpbesluit HDD-zeewering Net op zee Hollandse Kust (zuid). De vier werkplannen zijn: Werkplan aanleg HDD zeewering, Werkplan stabiliteit zeewering, Werkplan calamiteiten en Werkplan scheepvaart. Het ontwerpbesluit is te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl. Informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen is ook te vinden op deze webpagina.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.